Anders Ystad

Anders Ystad

Manager Business Development & Regulatory Affairs, Equinor New Energy Solutions

Anders Ystad er manager of business development & regulatory affairs i Equinor New Energy Solutions (NES) med primært fokus på å identifisere kommersielle muliggjørere og inntektskilder som trengs for å investere i fornybar energi. Han har jobbet for Equinor i 15 år og har holdt flere stillinger i selskapet på tvers av flere ulike geografiske områder. Han er utdannet statsviter.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier? (in English)

Scene 2

Havvind kan nå klare seg uten subsidier i Europa. Den store veksten i energietterspørsel skjer imidlertid andre steder. Hva skal til for at havvind skal ta av i vekstøkonomiene, og hvordan kan Norge og norske aktører bidra til en raskere utvikling av disse markedene?

Finans Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen