Anders Bylund

Anders Bylund

Head of e-Mobility Nordic, Siemens

Nordic Head of eMobility in Siemens. Transforming the transport sector by Electrification, Connectivity and Automation. Driving the shift towards electrification of buses and trucks within Siemens and development of such system as eBus charging infrastructure, Oppcharge, and Electric road systems, eHighway. Now expecting to see the next step in the implementation of heavy road transport electrification in Sweden, Germany and India.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Den fjerde industrielle revolusjon – teknologi som gamechanger i transportsektoren

Hovedscenen

Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030, og innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. Som største ikke-kvotepliktige utslippssektor vil transport måtte ta en hovedtyngde av reduksjonene, og raskest. Da må nullutslippsteknologi implementeres i all transport. Og når nullutslippsteknologi i økende grad blir tilgjengelig i all transport, endrer det premissene for planlegging av transportpolitikken. Nullutslippsteknologien er […]

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen