An-Magritt Tinlund Ryste

An-Magritt Tinlund Ryste

Product Director - Next Generation Shipping, Kongsberg Maritim

An-Magritt Tinlund Ryste er produktdirektør for Kongsberg Maritimes strategiske område Nestegenerasjons Shipping. Dette innbefatter porteføljestyring av teknologi og løsninger for automatiserte og ubemannede fartøy, og infrastruktur på land for landbasert monitoring og kontroll av skip. Målet er å muliggjøre trygge og bærekraftige løsninger gjennom teknologi. Etter uteksaminering som Siv.Ing fra Marin Teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU i 2009, startet An-Magritt som Maritim Trainee i Kongsberg Maritime, et toårig traineeprogram gjennom Norges Rederiforbund. Hun jobbet etter dette med globale leveranseprosjekter innen automasjon og integrerte kontrollsystemer mot sør-øst asia, og deretter som avdelingsleder. An-Magritt fortsatte videre som Prosjektleder for utviklingsprosjekter i teknologidivisjonen med fokus innen forsknings-og innovasjonsprosjekter knyttet til Pilot-E før hun også tok rollen som leder av satsingen innen autonome skip. I dag er An-Magritt Ryste produktdirektør for nestegenerasjons shipping i Kongsberg.

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste spydspissene for utslippsfri skipsfart

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Regjeringen har lagt frem en Handlingsplan for å halvere utslipp i maritim sektor innen 2030. Her leder fergesektoren an, og dette har gjort at Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på utslippsfrie løsninger. Nå fortsetter suksessen videre – hva er de neste fartøyene som står på trappene for gjennombrudd for utslippsfrie løsninger?

Kommune og forvaltning Maritimt Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen