Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef SINTEF

Alexandra Bech Gjørv konsernsjef i SINTEF, som er ett av Europas største forskningsinstitutter. Som et anvendt forskningsinstitutt bidrar SINTEF med teknologisk og samfunnsvitenskapelig ekspertise til omstilling og innovasjon på tvers av de fleste samfunnssektorer. Gjørv har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor bak seg, herunder direktør for forretningsområdet New Energy, konserndirektør for HR, HMS og CSR, samt lederposisjoner i Hydro Automotive. Gjørv er styreleder i energiselskapet Hafslund-Eco og har tidligere hatt styreposisjoner i det franske Technip SA, samt de norske selskapene Eidsiva (styreleder), Schibsted, NRK og Norske Skog. Gjørv er jurist og var partner i advokatfirmaet Hjort i fem år før hun kom til SINTEF. Hun ledet den den uavhengige 22. juli-kommisjonen som ble nedsatt av den norske Regjering for å vurdere myndighetenes respons på terrorangrepet på Regjeringskvartalet og massakren på Utøya i 2011.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Den fjerde industrielle revolusjon – teknologi som gamechanger i transportsektoren

Hovedscenen

Planlegger vi fremtidens infrastruktur ut fra gårsdagens transportbehov? Autonome kjøretøy, intelligent samhandling, utslippsfrie ferger, delingsmobilitet og nye forretningsmodeller er ikke lenger utopier. Er klimamålene i NTP utdaterte? Kaster vi milliarder ut av vinduet i kostbare feilinvesteringer? Og kan Norge bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige mobilitetsløsninger?

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen