I år kan du delta på Zerokonferansens SørlandsHUB hos Bølgen bærekraftsenter

Publisert: 13. sep 2022

Zerokonferansen har utviklet seg til en viktig møteplass – og i år blir det også mulig å delta på konferansen i Kristiansand! Programmet i Kristiansand vil bygges på ZEROs konferanseprogram, og på SørlandsHUBen vil vi sette spesielt søkelys på de nye energi-satsingene på Sørlandet:

  • Hydrogen
  • Sol
  • Havvind
  • Batteri

– Vi er opptatt av å styrke regionens grønne konkurransekraft, og er spesielt opptatt av mulighetene for innovasjon og gründerskap, sier daglig leder på Bølgen bærekraftsenter Solveig Nilsen.

Vi tror gründere og innovatører spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Små bedrifter kan bevege seg raskere og er gode på kundeforståelse og tett samarbeid. Nye bedrifter bygges fra bunnen og tuftes på bærekraftige prinsipper fra starten – og kan levere på bærekraft fra A-Å.

I dag finnes det flere grønne tilskuddsordninger, og virkemiddelapparatet legger godt til rette for samarbeid gjennom blant annet konsortier og innovasjonskontrakter.

Vi utfordrer innledere og deltakere: Hva er mulighetene for gründere og småselskaper i de nye næringene? Hvordan jobber selskapene med innovasjon og hvordan åpnes det for nye små bedrifter?

På Zerokonferansen SørlandsHUB får du med deg:

  • Streaming av sentrale programsesjoner fra Zerokonferansen
  • Lokale sesjoner med innslag fra regionens næringsliv
  • Debatt og workshops

Vi gleder oss til å invitere politikere, miljøorganisasjoner, samarbeidspartnere, medlemmer og studenter til å delta på Zerokonferansen.

Bli med finn løsninger for raskere grønn omstilling på Zerokonferansen SørlandsHUB.

Samarbeidspartnere