Sigrun ønsker velkommen til Zerokonferansen 24. november!

Publisert: 26. sep 2021

Mens nye regjeringskamerater forhandler om klimapolitikk og andre spørsmål, og verdens ledere forbereder seg til klimatoppmøte, teller vi i ZERO ned dagene til Zerokonferansen. Uansett hva utfallet blir på Hurdalsjøen eller i Glasgow, skal du være trygg på at vi vil diskutere de mest aktuelle klimasakene på Norges viktigste møteplass for klimaledere. I år gleder vi oss ekstra mye til å se alle igjen, etter at fjorårets konferanse ikke kunne gå som planlagt på grunn av pandemien. Det blir fantastisk å kunne samles igjen!

Dette blir min første Zerokonferanse som daglig leder i ZERO. Jeg er stolt av å få være med på en så sterk institusjon i norsk klimadebatt som Zerokonferansen har blitt. Den viser nettopp hvem vi i ZERO er – de som løfter frem løsningene og har gode forslag til effektiv klimapolitikk. 

Derfor er også partnerne våre en så viktig del av konferansen. Sammen med dem skal vi vise frem klimateknologi du kan ta og føle på! For løsningene er der – og nå må de tas i bruk. De siste årene er det blitt stadig tydeligere at teknologien finnes, men ofte tar det for lang tid å rulle dem ut og erstatte det fossile. Da trenger vi politikere som bidrar til at grønne valg også er lønnsomme valg. 

Kort sagt trenger vi effektiv klimapolitikk som kutter utslipp nå. Ikke om ti eller tjue år. Dette året har både ekstremvær og farevarsel fra FN gjort at enda flere har forstått alvoret i klimakrisen. Tidsfristen fra FN er tydelig: Vi må til null innen 2050 for å unngå katastrofe, og vi må kutte minst 55 prosent innen 2030. Det betyr at hvert år fremover må vi kutte like mye som vi har gjort de siste ti årene til sammen. Tiden er forbi da vi kunne sitte og tygge på strategier, veikart og langtidsplaner. Vi trenger handlekraft og gjennomføringsevne, og det haster. For å nå klimamålene, må vi ta i bruk alle de gode klimaløsningene som finnes – og enda noen til. 

Skal vi komme i mål, trenger vi også at alle blir med på løsningen. Det er en formidabel oppgave for politikerne våre. Mange nødvendige klimatiltak blir møtt med motforestillinger, og mange av disse må tas på alvor og bli møtt med gode svar. Vi trenger en rettferdig klimapolitikk, det må bare ikke forsinke det grønne skiftet. Heldigvis er det både jobber og verdiskaping i smartere materialbruk, mer fornybar energi og storstilt elektrifisering. Men veien mot en grønn fremtid blir også humpete. Både diesel og trolig strøm blir dyrere. En fornybar økonomi må erstatte den fossile. Nye jobber skal skapes og noen vil bli borte. Det må politikerne finne løsninger på, og vi skal hjelpe dem!

Hittil har det ikke manglet på klimamål, men likevel går utslippskutt alt for sakte. Klima er ikke en av mange saker, fordi alt det andre vi vil med samfunnet vårt avhenger av at vi lykkes med det grønne skiftet. Derfor må også klima i mye større grad være rammen for annen politikk. Det betyr at vi trenger klimabudsjetter som setter absolutte grenser. Det holder ikke lenger å rapportere på utslipp som ikke kuttes raskt nok. 

Alle de gode løsningene, hva som skal til for å rulle dem ut, og hvordan politikerne skal klare det, er blant temaene på årets Zerokonferanse. 13. oktober lanserer vi årets program. Det kommer til å være spekket av gode klimadebatter, nye grønne løsninger og spennende folk. 

Vi sees på Thon Hotel Storo eller på skjermen 24. november. Jeg gleder meg!

Hilsen ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland