Verksted: Oslo Miljøhovedstads næringslivsutfordringer – veien videre mot 2030

DB Schenkers Transporthub

Gjennom Miljøhovedstadsåret 2019 har Oslo utfordret næringslivet til å ta én eller flere av de fire industriutfordringene innenfor utslippsfri varetransport, fossil- og utslippsfri konstruksjon, bærekraftig finans og reduksjon av plastavfall. Dette verkstedet vil utforske veien videre for disse miljøhovedstads-utfordringene – hvordan skal vi jobbe fremover for å nå Oslo sitt mål om å bli en nullutslippsby i 2030?