Verksted: Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Regjeringen skal komme med en ny nasjonal strategi om sirkulær økonomi, og man vil i dette verkstedet få mulighet til å gi innspill til strategien som regjeringen skal utarbeide. Hvilke barrierene møter dere i i bransjen dere er en del av, hvor i verdikjeden møter dere dette problemet, og hvordan kan politiske rammevilkår bidra til å skape endringer? I verkstedet vil vi drøfte ulike forslag til konkrete virkemidler som bør etableres, endres og avsluttes for å skape endring og fortgang i sirkulær økonomi.

Bygg, anlegg og materialer Sirkulær økonomi