Skiftlunsj: Klimarisiko og -tilpasning

Skaterampa

Klimaendringene krever handling på minst tre områder: vi må kutte utslipp, vi må håndtere fysiske klimaendringer og ny klimapolitikk, og vi må tilpasse oss de klimaendringene som det er for sent å stanse. Hva gjør finansaktører i dag? Og hva er neste skritt når vi entrer 2020 og et avgjørende tiår? «Skift – Næringslivets klimaledere» inviterer til lunsjsamtale om disse spørsmålene med Skift-medlemmene Fremtind, Kommunalbanken og Storebrand.

Finans