Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?

Skaterampa
Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Kan dette gi norske produkter lavere klimafotavtrykk enn importerte varer? Vi får høre fra norske bedrifter som ser på klimakrav som et mulig konkurransefortrinn og hører fra politikerne om muligheter og utfordringer ved å stille klimakrav til nye bygg.
Bygg, anlegg og materialer Finans Sirkulær økonomi