Grønnvask eller grønt skifte?

Scene 2

Det grønne skiftet er ustoppelig. Alle bedrifter vet at de må levere på strengere klima- og bærekraftskrav. Dette er en god utvikling, for skal vi løse klimakrisen trenger vi at næringslivet går foran. Utfordringen nå er å gjøre de riktige tingene. Det mangler ikke på rådgivere. PR- og konsulentselskaper og sertifiseringsvirksomheter kan alle tilby sin hjelp. Men tilbyr de riktig hjelp? Er det en fare for at rapportering, sertifisering og symbolske grep stjeler oppmerksomhet fra viktige klimatiltak? Hva er grønnvasking, og hva er reelle bidrag til det grønne skiftet?