tirsdag 10. nov

2025 – Kappløpet mot en fossilfri plastbransje

Handelens MiljøfondHUB - digitalt, ZEROHUBen - Oslo
Bygg og materialer
Industri
Verksted

For å registrere deg til verkstedet, klikk her

Vil du delta på verkstedet fra ZEROHUBen, registrer deg her

NB! Du må ha kjøpt konferansebillett for å registrere deg til verkstedet. Ønsker du å delta fra ZEROHUBen må du ha et dagspass til ZEROHUB samme dag.

Om verkstedet:

Verksted på Zerokonferansen i samarbeid med Halogen og Handelens Miljøfond.

Dette verkstedet vil ta utgangspunkt i et fremtidsbilde av hvor 50% all plast er gjenvinnes 2025. I dag skal minimum 30% av plastemballasjen sendes til materialgjenvinning. Utover plastemballasje er det i dag lite som omfattes av produsentansvaret og som gjenvinnes.

For å nå dette målet, er det mange viktige problemstillinger som først må avklares. Hvilke nødvendige tiltak i plastens verdikjede må være på plass i løpet av de neste fem årene? Hvilke infrastruktur må bygges ut? Hvordan sikre god kvalitet på resirkulert råstoff, og nok tilgang på råstoff? Hva skal til for å gjøre overgangen fra fossilt til resirkulert råstoff lønnsomt for bedriftene? Hvordan sikre design for gjenvinning?

På dette verkstedet ønsker vi å drøfte hvilke teknologiske og økonomiske løsninger som vil bli avgjørende for å nå et mål om 50% gjenvinning og hvilke virkemidler må på plass for at disse løsningene kan realiseres.

Relevante arrangementer