onsdag 11. nov

Vannkraften i klimaendringenes tid

StatkraftHUBen - digitalt
Energisystemer

Hvordan rigger vi vannkraften best i møtet med ekstremvær og ekstremår? Hva er verdien av kraftmagasiner, og hvordan kan optimal drift og regulering av vassdragene håndtere klimaendringer og samfunnsbehov? Dette er spørsmål vi stiller i denne sesjonen, som avsluttes med en mini-debatt om vannkraftens potensial i Norge, hvorfor vi gjennomfører vilkårsrevisjoner og hvordan de påvirker kraftsystemet.