onsdag 11. nov

Stortingsvalget 2021 – Hvem har den mest fremtidsrettede næringspolitikken?

ZEROHUBen - Oslo
Bygg og materialer
Energisystemer
Finans
Industri
Kommune og forvaltning
Maritimt
Transport

Stortingsvalget 2021 blir et viktig klimavalg. Hvem har den mest framtidsrettede næringspolitikken? Hvordan skal vi bygge grønne næringer rundt klimaløsninger som hydrogen og havvind? Hva er de nye forslagene for å kutte utslipp fra de mest fossiltunge sektorene som industri og tungtransport? Hvordan skal vi sikre en rask, lønnsom og rettferdig klimaomstilling, og samtidig sikre arbeidsplasser og næringsmuligheter i framtida?

Vi inviterer til debatt på Zerokonferansen.

Relevante arrangementer