lørdag 11. jul

Stortingsvalget 2021 – Hvem har den mest fremtidsrettede næringspolitikken?

00:00 - 00:00
Bygg og materialer
Energisystemer
Finans
Industri
Kommune og forvaltning
Maritimt
Transport

Stortingsvalget 2021 blir et viktig klimavalg. Hvem har den mest framtidsrettede næringspolitikken?

Hvilke virkemidler vil partiene ta i bruk for å få på plass klimaløsninger for de mest utslippstunge produktene i samfunnet? Hva er de nye forslagene for å kutte utslipp fra de mest fossiltunge sektorene som industri og tungtransport? Hvordan skal vi sikre en rask, lønnsom og rettferdig klimaomstilling, og samtidig sikre arbeidsplasser og næringsmuligheter i framtida?

Vi inviterer til debatt på Zerokonferansen.