tirsdag 10. nov

Sirkulær plast i Norge

Handelens MiljøfondHUB - digitalt, ZEROHUBen - Oslo
Bygg og materialer

EU har satt som mål at 55% at plastemballasjen skal materialgjenvinnes i 2030. Det er nesten en dobling fra dagens nivå.

I Granvolden-plattformen står det at regjeringen ønsker å ta i bruk alternativer til fossil plast, og at dette kan gi nye muligheter for innovasjon, nyetablering og grønn vekst. Mange ønsker å gjøre noe med plastproblemet, og nå er tiden inne for konkrete politiske virkemidler som kan gjøre en forskjell på dette problemet.

Vi ønsker å samle politiske aktører til en debatt for å diskutere hvilke virkemidler som er nødvendige de neste fem årene for å få en betydelig økning i bruk av resirkulert og fornybar plast.

Sesjonen arrangeres i samarbeid med Handelens Miljøfond.

Relevante arrangementer