torsdag 12. nov

Sirkulær karbonøkonomi – gjenbruk av CO2 som klimaløsning

ZEROHUBen - Oslo
Bygg og materialer
Industri
Transport

Gjenbruk av karbonutslippet til plast, drivstoff og kjemikalier gir muligheter for reduksjon av klimagassutslipp. Sammen med en overgang til bio-karbon og lagring av CO2 kan vi fase ut all bruk av olje og gass, samtidig som den totale mengden CO2 i omløp reduseres. I denne sesjonen skal vi tegne det store bildet, møte noen aktører som er perfekt plassert i sirkelen, og diskutere rammevilkårene.

Relevante arrangementer