torsdag 12. nov

Havvind – kan Norge vinne kampen?

ZEROHUBen - Oslo
Energisystemer

For at Norge skal få utnyttet sitt komparative fortrinn innen offshore havvind, er det viktig å få på plass virkemidlene som kan utløse store havvindparker, sette i gang teknologiutvikling, og få bygget opp en leverandørindustri i Norge.

Hva trenger aktørene for at havvindparker i Norge skal kunne bidra til en rask elektrifisering av samfunnet?

På Zerokonferansen tar vi diskusjon av de konkrete grepene som må på plass for å realisere havvind i Norge.