torsdag 12. nov

Materialenes revolusjon

PowerhouseHUBen - Trondheim, ZEROHUBen - Oslo
Bygg og materialer

I byggebransjen representerer materialenes klimautslipp kanskje den største mulighet for verdiskapning og utslippsreduksjon – men hvordan skaper vi handling og reell klimaeffekt?

Relevante arrangementer