fredag 20. nov

Grønnvask eller grønt skifte? Klimakvoter, klimanøytralitet og rapportering

10:30 - 11:15
ZEROHUBen - Oslo
Finans

Fra å være en øvelse kun for de flinkeste i klassen, er det å sette mål for utslippsreduksjoner, og rapportere på klimagassutslipp og klimarisiko, på dagsorden helt inn i styrerommet. Flere og flere finansielle investorer stiller krav og etterspør slik informasjon, og stadig flere fremoverlente virksomheter innfører nye standarder. Men i mangfoldet av ulike løsninger – hvilken praksis bør følges av norske selskaper i årene som kommer? Og hva gjør de som vil mest?

Stadig flere bedrifter ønsker også å bli klimanøytrale. Da må virksomheten kutte egne utslipp og stille krav om nullutslipp i egne verdikjeder. Mange virksomheter velger klimakvoter for å kompensere for utslippene de ikke klarer å kutte selv. Men finnes det egentlig klimakvoter med reell effekt? Eller må vi utvikle et bedre alternativ? I andre del av sesjonen ser vi på hvordan bedrifter kan manøvrere for å tilstrebe klimanøytralitet, og diskuterer hvordan man unngår å gå i grønnvaskingsfella.

Relevante arrangementer