lørdag 11. jul

Klimanøytralitet – Grønnvask eller grønt skifte?

00:00 - 00:00
Bygg og materialer
Energisystemer
Finans
Industri
Kommune og forvaltning
Maritimt
Transport

Stadig flere bedrifter ønsker å bli klimanøytrale. Da må de kutte egne utslipp og stiller krav om nullutslipp i egne verdikjeder. Men er det mulig å bruke klimakvoter for å kompensere for de utslippene som ikke kan kuttes på kort sikt? Finnes det kvoter i markedet som kan garantere at et utslipp i Norge faktisk kompenseres av at tilsvarende utslippskutt et annet sted?

Reglene for det internasjonale kvotemarkedet vil endres fra overgangen fra Kyotoprotokollen til Parisavtalen. I denne sesjonen ser vi på hvordan bedrifter kan manøvrere for å tilstrebe klimanøytralitet, og diskuterer hvordan man unngår å gå i grønnvaskingsfella.