tirsdag 10. nov

Klimaløsninger fra Vestlandet

SkiftHUBen - Bergen
Bygg og materialer
Energisystemer
Industri
Kommune og forvaltning
Maritimt
Transport

Vestlandet er hovedsete for store deler av norsk eksportnæring og står helt sentralt i den grønne omstillingen. I denne sesjonen ser vi nærmere på noen av Vestlandets klimaløsninger som gir både næringsutvikling og arbeidsplasser.

Relevante arrangementer