lørdag 11. jul

Klima etter korona – klarer norsk næringsliv å utnytte de nye mulighetene?

00:00 - 00:00
Bygg og materialer
Energisystemer
Industri
Maritimt
Transport

Klima etter korona – hva har vi sett i løpet av 2020, og hva betyr det for klimaet og for klimakampen fremover? Hvilke vaner har endret seg, og hva betyr dette for etterspørselen etter utslippsfrie varer og tjenester? Klarer norsk næringsliv å utnytte de nye mulighetene?

I november ser vi på umiddelbare konsekvenser av denne verdensomfattende økonomiske endringen og hva som skjer videre for klimasaken og norsk næringsliv.