torsdag 12. nov

Kan Norden bli en verdensledende region for utslippsfri transport?

Nordic Innovation - digitalt
Transport

Norden er høyteknologisk. Norden er sammenkoblet. De nordiske landene har høye klima- og miljøambisjoner. Kan Norden lede an i utviklingen av infrastrukturen som trengs for å dekarbonisere transportsektoren? Og hva slags insentiver trengs for den nødvendige innovasjonen?

Relevante arrangementer