torsdag 12. nov

Slik blir Norden best i verden på utslippsfri transport

Nordic Innovation - digitalt, ZEROHUBen - Oslo
Transport

Hvordan kan vi oppnå en raskere omstilling til grønn mobilitet og transport gjennom felles-nordiske prosjekter?

Norden er høyteknologisk, sammenkoblet og har høye klima- og miljøambisjoner, men kan regionen bli verdensledende innen utslippsfri transport?

I denne sesjonen inviterer vi fire prosjekter fra Nordic Innovation som deler erfaringer fra hvert sitt område innenfor transportsektoren. De vil også fortelle om sine erfaringer med grenseoverskridende samarbeid i Norden. Vi får i tillegg møte representanter fra nordiske byer som er opptatt av hvordan de som innkjøpere av transporttjenester til det offentlige kan bidra til utslippsfrie løsninger.