onsdag 11. nov

Kan forsikringsbransjen bidra til sirkulærøkonomi?

GjensidigeHUBen - digitalt
Bygg og materialer
Finans

Hva må til for å oppnå økt gjenbruk og redusere klimaavtrykket i forsikringsbransjen?

Hvilke utfordringer opplever Norges største forsikringsselskap, og hva må kunder, leverandører og samfunnet bidra med?

Relevante arrangementer