torsdag 12. nov

Hydrogenets rolle i utslippsfri tungtransport

Hexagon Composites - digitalt, ZEROHUBen - Oslo
Transport

Med lang rekkevidde og mindre egenvekt, er hydrogenelektriske lastebiler avgjørende for å nå målet om utslippsfri tungtransport.

I denne sesjonen viser vi noen konkrete prosjekter fra California som viser at teknologien er mer enn moden nok. Men hvorfor henger Norge og Europa etter? Vi presenterer et mulighetsstudie rettet mot Norge og diskuterer konkret hva som kreves for at utslippssfri tungtransport kan realiseres. Avslutningsvis ser vi på hvordan privat og offentlig næringsliv kan legge til rette for hydrogen som klimaløsning, og for lønnsom næringsutvikling i tungtransporten.

Sesjonen er utarbeidet i samarbeid med Hexagon Purus.