tirsdag 10. nov

Norge i verden – hvor står klimapolitikken i EU, Kina og USA?

ZEROHUBen - Oslo
Bygg og materialer
Energisystemer
Finans
Industri
Kommune og forvaltning
Maritimt
Transport

Når vi møtes i november skulle det vært klimaforhandlinger i Glasgow samtidig. På Zerokonferansen løfter vi blikket og ser på klimasaken i lys av det nylig avholdte presidentvalget i USA, klimapolitikken i Kina og India, EUs Green Deal og korona krisepakkene. Utviklingen i disse stormaktene og den pågående pandemien vil også sette rammene for norsk klimapolitikk – og er viktig for å forstå hvilken politisk virkelighet klimapolitikken utvikles i.

Relevante arrangementer