tirsdag 10. nov

Rundbord: Hvordan mobilisere flere finansaktører og mer privat kapital til investeringer i fornybar energi i utviklingsland og vekstøkonomier?

ZEROHUBen - Oslo
Finans
Verksted

Samtalen vil bli ledet av Dagfrid Forberg fra ZERO og Idar Kreutzer fra Finans Norge.

Forespørsel om påmelding sendes til [email protected]

Relevante arrangementer