onsdag 11. nov

Hvordan kan Norge bidra til utfasing av kull i utviklingsland?

ZEROHUBen - Oslo
Finans

Fornybar energi krever store investeringer, og mangel på rimelig kapital har gjort at kullkraft og diesel fortsatt har framstått som rasjonelle valg i mange utviklingsland. Nå har coronakrisen ført til det største uttrekket av kapital fra vekstøkonomier noensinne.

Hvordan kan norske myndigheter og bedrifter bruke innovative løsninger til å gjøre fornybar energi konkurransedyktig nok til å stanse bygging av kullkraft i utviklingsland?