onsdag 11. nov

Hvordan kan forsikringsbransjen bruke sin kunnskap og kompetanse til å redusere klimarisikoen?

GjensidigeHUBen - digitalt
Bygg og materialer
Finans

Risiko og usikkerhet knyttet til klima er noe norske aktører er tvunget til å forholde seg til. Men er det mulig for aktører å redusere denne risikoen? Og hvilke utfordringer må håndteres for å oppnå dette? I denne sesjonen vil Gjensidige diskutere hvordan man kan utvikle og benytte kunnskap og kompetanse til å redusere klimarisiko, og ta stilling til hvordan forsikringsbransjen kan jobbe mot dette.

Relevante arrangementer