tirsdag 10. nov

Hvordan halvere utslippene fra skipsfart innen 2030?

ZEROHUBen - Oslo
Maritimt

Fra koronakrise til storsatsing på grønn skipsfart. Utslippene skal halveres innen 2030 og nullutslippsløsninger skal rulles ut i alle fartøyskategorier.

Hvordan får vi det til? Vi presenterer noen av spydspissprosjektene som leder an for fornybar og utslippsfri skipsfart. Deretter samler vi et utvalg aktører og politikere til et spennende samtalepanel hvor vi stiller spørsmål om de konkrete virkemidlene som må til for å kutte utslippene.