tirsdag 10. nov

Hvordan gjør finansbransjen smarte investeringer i en kriserammet verden?

Finans

Det siste året har finansbransjen tvunget alle seriøse selskaper til å komme opp med gode svar på hvordan de vil møte overgangsrisikoen knyttet til energitransisjonen. Coronakrisens dramatiske effekter på etterspørselen etter kull, olje og gass har gitt en forsmak på hvordan energisystemene kan se ut i framtiden, men faren er likevel stor for feilinvesteringer når krisen er over.

Hvordan vil framtidsrettede investorer sørge for at gjenreisningen av økonomien bidrar til at det grønne skiftet skyter fart?