torsdag 26. nov

Helgrønne transportkjeder i Norden og infrastruktur for hydrogen: Hva er mulig?

09:00 - 12:00
ZEROHUBen - Oslo
Transport

Torsdag 26.11, kl. 09 kan du se følgende tre sesjoner forsiden av zerokonferansen.no:

Helgrønne transportkjeder – Hva er mulig?

Det pågår en stille revolusjon i utviklingen av utslippsfri vare- og godstransport. I raskt økende grad finnes nå teknologien for helgrønne transportkjeder, fra første til siste mil. Flere og flere aktører demonstrerer hvordan dette er mulig. Men hvor raskt kan vi oppnå nullutslipp? Og hva må til for at det som skjer i spydspissen i dag, kan bli standard i morgen?

 

Slik blir Norden best i verden på utslippsfri transport

Hvordan kan vi oppnå en raskere omstilling til grønn mobilitet og transport gjennom felles-nordiske prosjekter? Norden er høyteknologisk, sammenkoblet og har høye klima- og miljøambisjoner, men kan regionen bli verdensledende innen utslippsfri transport? Sesjonen er laget i samarbeid med Nordic Innovation.

 

Etablering av infrastruktur for hydrogen nå, sikrer utslippsfri tungtransport i morgen

Med lang rekkevidde, rask fylletid og mindre egenvekt, er hydrogenelektriske lastebiler avgjørende i å nå målet om utslippsfri tungtransport. I denne sesjonen drar vi frem noen konkrete prosjekter i California som viser at teknologien er moden nok og hvordan man har lykkes i samspillet mellom myndighet og næringsliv. Henger Norge og Europa etter?

Sesjonen er laget i samarbeid med Hexagon og Norwegian Hydrogen AS.

Relevante arrangementer