tirsdag 10. nov

Byggherrer som pådrivere for utslippsreduksjon

Nye Veier - digitalt, ZEROHUBen - Oslo
Bygg og materialer
Energisystemer
Finans
Industri
Kommune og forvaltning
Maritimt
Transport

I det grønne skiftet har byggherrer en viktig rolle med å stille krav om reduserte utslipp av klimagasser i kontraktene. Kravene som stilles bedrer markedet for varer og tjenester som har lite eller null utslipp. Dette er en viktig drivkraft for innovasjon og utvikling. Innkjøperens makt er viktig for å redusere utslippene av klimagasser nasjonalt og globalt. I denne sesjonen spør vi: Hvilke muligheter skapes når byggherrer stiller tydelige krav til klima? Hvilke andre virkemidler har byggherrer for å skape innovasjon som sikrer nedgang i utslipp av klimagasser? Hvordan kan vi i fremtiden sikre et marked for utslippsfrie varer og tjenester?

Relevante arrangementer