tirsdag 10. nov

Kan koronakrisen styrke den grønne konkurransekraften?

SkiftHUBen - Bergen
Finans
Industri
Maritimt

andlingens tiår startet med tre kriser; oljekrise, koronakrise og klimakrise. Hvordan skal vi styrke norsk konkurransekraft fremover? Og utvikle grønne arbeidsplasser og eksportnæringer?

Sammen med Bergen Næringsråd inviterer Skift til konferanseHUB i Bergen for å diskutere status for grønn konkurransekraft, med fokus på klimaløsningene og eksportmulighetene på Vestlandet.

Relevante arrangementer