tirsdag 10. nov

Grønn ammoniakk i Norge – hvordan komme til storskala produksjon?

YARA - digitalt, ZEROHUBen - Oslo
Industri

Ammoniakk produseres i dag med fossil energi, og det er store klimagassutslipp fra produksjon av ammoniakk i Norge og verden. På tross av dette har ammoniakk et stort potensiale som hydrogenbærer, og kan derfor være en viktig klimaløsning for langdistanse skipsfart.

Er industrien klar for et skifte fra fossil til fornybar energi, slik at det kan produseres grønn ammoniakk? Kan potensialet som hydrogenbærer bidra til å fremme utslippsfri produksjon av ammoniakk? I denne sesjonen på Zerokonferansen får vi innspill fra industrien og sjøfarten, og avslutter med en panelsamtale med både politikere og aktører fra industrien. Her vil vi utfordre på hvordan vi raskt skal komme til storskala produksjon av grønn ammoniakk.

 

Relevante arrangementer