tirsdag 10. nov

Globale fremtidsbilder for plast

Handelens MiljøfondHUB - digitalt, ZEROHUBen - Oslo
Bygg og materialer

Hva skal redde oljeindustrien når etterspørselen fra transportsektoren blir mindre?

Svaret har lenge vært petrokjemisk industi, og særlig den økende etterspørselen etter plast. Men det grønne skiftet er også på gang i den petrokjemiske industrien, og det utvikles stadig nye alternativ til fossil plastproduksjon. Hvor fort kommer kjemisk gjenvinning og hvordan blir miksen av råvarer i fremtidens plastproduksjon?

I denne sesjonen ser vi på de globale trendene, når vi kan forvente «peak plastic» og hvordan det vil påvike etterspøsel etter olje og utslipp av klimagasser.

Sesjonen arrangeres i samarbeid med Handelens Miljøfond.

Relevante arrangementer