lørdag 11. jul

Den utslippsfrie lastebilen – hvor ble du av i alt mylderet?

00:00 - 00:00
Transport

Det pågår en stille revolusjon i utviklingen av utslippsfri vare- og godstransport. Stadig flere kjøretøy utvikles også for de tyngre transporter og bilprodusentene går nå sammen om å ta frem elektriske og hydrogenelektriske modeller.

Men hvorfor er det ikke flere av dem på veien, og hva skal til for å utløse flere kjøp? Hvor raskt kan vi få på plass en kapasitetssterk infastruktur for lading og fylling av fornhybar energi til tungtransport? Hvordan kan Nullutslippsfondet bli et kraftfullt virkemiddel for å nå målene om utslippskutt? Hvilke aktører gjør seg gjeldende nå og hva er deres erfaringer så langt?

På zerokoferansen vil vi sammen med noen utvalgte aktører by på eksempler og erfaringer, vi vil samle trådene på hvor vi er og peke på både mulighetene men også de viktigste barrierene for en grønn omstilling av vare- og godstransporten de nærmeste årene.