onsdag 11. nov

Hydrogen – et grønt industrieventyr for Norge

10:45 - 11:30
StatkraftHUBen - digitalt
Energisystemer
Industri

Hvor mye CO2 kan hydrogen bidra til å kutte i norsk industri? Og hvordan kan hydrogen øke verdiskapingen i Norge basert på mer bruk av fornybar kraft? I denne sesjonen får vi høre om mulighetene for næringsutvikling som en del av grønne elektriske verdikjeder og konkrete industriprosjekter der hydrogen er den beste klimaløsningen. Vi avslutter med en diskusjon om hva som må til for å realisere potensialet – som et oppspill til partilederdebatten på Zerokonferansen.

Program:

Hydrogenets rolle i industrien og energisystemet. Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Vind- og solkraft i Europa, Statkraft.

Grønt armeringsstål – hydrogen som kilde til verdens mest klimavennlige bygg- og anleggssektor. Carles Rovira, CEO, Celsa Nordic

Grønn metanol – miljøvennlig løsning for kjemikalier og transport, presentasjon av planer for et anlegg i Norge. Margrét Ormslev Àsgeirsdóttir, Deputy CEO, Carbon Recycling International

Elektrolysørproduksjon – storskala anlegg på Herøya. Jon André Løkke, CEO, NEL

Debatt: Hydrogen fra fornybar kraft som grunnlag for grønne elektriske verdikjeder og eksportmuligheter for Norge. Hva må skje for å realisere dette? Med Arvid Moss, president, NHO og Hans Christian Gabrielsen, leder, LO

Programmet modereres av Statkrafts kommunikasjonsdirektør Severin Roald og leder for politikk, eierskap og klima Julie Wedege.

Relevante arrangementer