onsdag 11. nov

Den norske hydrogensatsingen – holder vi tritt med Europa?

Energisystemer
Industri
Maritimt
Transport

Hydrogen kan bli universalløsningen som gjør null utslipp mulig i industri, transport og energisystemt. Legger Regjeringens hydrogenstrategi til rette for hydrogen som klimaløsning og lønnsom næringsutvikling? Og er de på nivå med satsingen i Europa?

I denne sesjonen ser vi på hvordan vi kan skalere opp satsingen på hydrogen og hvilke virkemidler som må til for å støtte opp om markedsutvikling – ikke bare teknologiutvikling.

Relevante arrangementer