torsdag 12. nov

Verksted: Norsk bioøkonomi – veien til ny biobasert industri

ZEROHUBen - Oslo
Industri
Verksted

For å registrere deg til verkstedet, klikk her

Vil du delta på verkstedet fra ZEROHUBen, registrer deg her

NB! Du må ha kjøpt konferansebillett for å registrere deg til verkstedet. Ønsker du å delta fra ZEROHUBen må du ha et dagspass til ZEROHUB samme dag.

Om verkstedet:

Hvordan skal norsk næringsliv få mulighet til å vokse, slik at vi har en reell industri til å fase ut produkter basert på fossile råvarer? Hvordan skal vi skal vi skape bedre rammer for bioøkonomi og industri knyttet til skognæringen?

Dette verkstedet på Zerokonferansen vil dekke flere områder innenfor trebasert bioøkonomi. Innspillene fra verkstedet vil ZERO bruke som grunnlag for virkemiddelanalyse og videre politisk arbeid med rammevilkår.

 

 

Relevante arrangementer