onsdag 11. nov

Årets lokale klimatiltak 10 år

ZEROHUBen - Oslo
Kommune og forvaltning

I ti år har ZERO, KS og KBN (Kommunalbanken) delt ut pris for Årets lokale klimatiltak i kommune-Norge. I anledning tiårsjubileet vil vi vise fram kommunenes rolle som spydspiss i den grønne omstillingen de siste 10 årene. Vi vil gi inspirasjon til krafttaket som kommuner, stat, bedrifter og befolkningen må gjøre de neste 10 årene for å halvere utslippene innen 2030 i tråd med Parisavtalen. Vinnertiltakene har utviklet seg mye siden 2011 – det som var banebrytende da er blitt standard nå – kommuner og fylker har vist vei!