PROGRAM 1. NOVEMBER

Klikk på de enkelte sesjonene for å lese detaljert program.
SAL A
SAL B
SAL C
SAL D
9
11
13
15

PROGRAM
1. NOVEMBER

Dag-2-mobil-b

Bruk menyen under for detaljert program på de enkelte sesjonene.

1. november
2017-11-01
Sal A
Sal B
Sal C
Sal D
Sal A
Sal B
Sal C
Sal D
09:00 - 10:30
Hvordan kan Norge ta elbilrevolusjonen videre?

Den norske elbilsuksessen er et klart bevis på at norsk klimapolitikk kan få stor internasjonal betydning. Ikke bare viser vi verden at rask utrulling av elbiler er mulig, vi utfordrer også bilindustrien til å lansere bedre og flere elbilmodeller. Hvordan skal vi forvalte denne internasjonalt betydningsfulle politikken fremover – og hvordan utvikle den videre så Norge viser vei i elektrifisering av transport langt utover personbilsegmentet? I denne sesjonen staker vi vei fremover i elbilpolitikken, og utfordrer vare- og lastebilprodusentene på elektromobilitet.

INNLEDERE
Colin McKerracher
Colin McKerracher

Head of Advanced Transport, Bloomberg New Energy Finance

Sveinung Andre Kvalø
Sveinung Andre Kvalø

Senioranalytiker, COWI

Espen Soltvedt
Espen Soltvedt

Flåteanalytiker i LeasePlan

Lan Marie Ngyen Berg
Lan Marie Ngyen Berg

Byråd for miljø og samferdsel, Oslo

Kari Asheim
Kari Asheim

Fagansvarlig transport, ZERO

09:00 - 10:30
Bioøkonomi – fra ord til handling

Norge trenger en overgang til en bioøkonomi hvor bærekraftige fornybare ressurser brukes effektivt og sirkulært og har erstattet fossile råstoffer innen energi, kjemi og materialer. Flere aktører står klare til å gjennomføre overgangen, men flere aktører har også stått klar tidligere og mislykkes. I denne sesjonen vil vi høre fra aktører som har mislykkes og lykkes, og drøfte utfordringene hos dem som er klare til å gjøre store investeringer i verdikjedene fra jord, skog og hav.

INNLEDERE
Anne Marit Melby
Anne Marit Melby

Rådgiver, ZERO

Dr. Michael Carus (GE)
Dr. Michael Carus (GE)

Managing Director, nova-Institut GmbH

Maiju Helin (FI)
Maiju Helin (FI)

Senior Manager, Sustainability and Market Development, UPM – The Biofore Company

Hans Aasnæs
Hans Aasnæs

SVP, Umoe

Frank Bøhn
Frank Bøhn

CEO, Quantafuel

Håvard Wollan
Håvard Wollan

CEO, Biokraft

Tom Bratlie
Tom Bratlie

Tidligere styremedlem i Xynergo

Sandra Borch
Sandra Borch

Stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen, Senterpartiet

Thomas Breen
Thomas Breen

Fylkesråd i Hedmark, AP

Kåre Gunnar Fløystad
Kåre Gunnar Fløystad

Fagsjef, ZERO

09:00 - 10:30
Can greed be good? Capitalism as the driver of sustained growth

Kapitalmarkedene blir i stadig større grad klar den finansielle risikoen ved klimaendringer. Store banker og investrorer krever at selskaper stresstester sine portefolioer og ser de store mulighetene som ligger i grønn vekst og fornybare investeringer. Hvilke hindre og muligheter møter investorer som vil satse på fornybar energi?

INNLEDERE
Anne Jortveit
Anne Jortveit

Prosjektleder, Norsk Klimastiftelse

Mats Andersson
Mats Andersson

Tidligere CEO, AP4

James Leaton
James Leaton

Research Director, Carbon Tracker

Sony Kapoor
Sony Kapoor

Managing Director, Re-Define

Maria Moræus-Hanssen
Maria Moræus-Hanssen

CEO, ENGIE E&P International

Marius Holm
Marius Holm

Daglig leder, ZERO

09:00 - 10:30
Norsk havvind – fra flau til frisk bris?

En gang ble det sagt at utbygging av flytende vindmøller til havs skulle bli den nye oljen. 10 år etter de første utredningene har norsk leverandørindustri bare en beskjeden andel i det raskt voksende markedet for havvind i Europa. Men Statoil og Statkraft har bygget store parker utenlands, og det er ingen tvil om at norsk offshorekompetanse på mange områder kan overføres til havvind. Kan elektrifisering av plattformer med flytende vindmøller gi oss det nødvendige hjemmemarkedet? Hva skal til for å utløse det første havvindprosjektet? Kan havvind bli et nytt norsk industrieventyr?

INNLEDERE
Arne Eik
Arne Eik

Komerisell leder, Statoil Hywind

Jon Dugstad
Jon Dugstad

Director Wind and Solar, NORWEP

Stein Lier Hansen
Stein Lier Hansen

Administrerende direktør, Norsk Industri

Ståle Kyllingstad
Ståle Kyllingstad

Administrerende direktør, IKM

Tor Eivind Moen
Tor Eivind Moen

VP Market Development New Energy, ABB

Terje Søviknes
Terje Søviknes

Olje- og energiminister

Tore Tomter
Tore Tomter

Konserndirektør, Siemens Wind Energy

Sofie Olsen Jebsen
Sofie Olsen Jebsen

Direktør for strategi og bærekraft, Fred Olsen Ocean

Lise Randeberg
Lise Randeberg

President i Tekna

Einar Wilhelmsen
Einar Wilhelmsen

Rådgiver, ZERO

10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 12:30
New solutions for renewable growth in developing countries

Developing countries need energy to alleviate poverty, but if they follow the fossil path of developed and emerging economies, it will be impossible to stop changes in the climate that will hurt the same countries the most. How can the rest of the world contribute to the development of a power sector based on renewables? How close to a fossil-free growth can we get through a mixture of renewable sources and smart grids? How can the sinking prices of storage solutions change energy markets? And what role can Norwegian companies and investors play?

INNLEDERE
Mugo Kibati
Mugo Kibati

Chairman of M-KOPA SOLAR and Lake Turkana Wind Power

Pablo Astorga
Pablo Astorga

Global Marketing Manager for Microgrids & Distributed Generation, ABB

Ingar Flatlandsmo
Ingar Flatlandsmo

Senior advisor, Renewable Energy Advisory Services, Multiconsult

Torger Lien
Torger Lien

CEO, SN Power

Mark Davis
Mark Davis

Director Clean Energy, Norfund

Marius Holm
Marius Holm

Daglig leder, ZERO

11:00 - 12:15
Bærekraftige bygg som norsk eksportvare

Byggenæringen er en av Norges største næringer målt i både verdiskapning og antall sysselsatte. Den grønne utviklingen i bransjen har så å si utelukkende vært et resultat av nye reguleringer fra myndighetene. I denne sesjonen ønsker vi å diskutere hvordan byggenæringa skal ta steget fra å være en sinke til å bli en bransje som leverer nye og innovative grønne løsninger som ser muligheter utenfor Norges grenser.

INNLEDERE
Guro Hauge
Guro Hauge

Fagansvarlig bygg og materialer, ZERO

Birgitte Molstad
Birgitte Molstad

Miljøsjef, OBOS

Christian Jebsen
Christian Jebsen

CEO, Kebony

Jan Brunborg
Jan Brunborg

Markedssjef, Tommen Gram

Kristin Brenna
Kristin Brenna

Rådgiver, ZERO

Tor Mühlbradt
Tor Mühlbradt

Spesialrådgiver, Innovasjon Norge

Synnøve Lyssand Sandberg
Synnøve Lyssand Sandberg

Byggeherredirektør, Statsbygg

Johan Söderqvist
Johan Söderqvist

Bærekraftsdirketør, Celsa Nordic

11:00 - 12:30
Norge – Rik på hydrogen?

Kan Norge bli rik på hydrogen? Norge bør ha gode forutsetninger for å bygge opp en ny, grønn næring rundt fornybart hydrogen. Men hvilke markedsmuligheter blir det for norsk hydrogenteknologi og ren hydrogen internasjonalt de kommende årene, og hvordan bør hjemmemarkedet utvikles for å gi muligheter til vekst? Hvilke muligheter for verdiskapning kan hydrogen gi i Norge? I denne sesjonen undersøker vi hvilke fortrinn Norge har for å kunne ta en ledende posisjon innen hydrogen internasjonalt, og hvordan dette kan bidra til grønn vekst i Norge.

INNLEDERE
Pierre Etienne Franc
Pierre Etienne Franc

Vice President, Air Liquide Hydrogen Initiative
Hydrogen Council and how Hydrogen empowers the energy transition

Jan Wegener
Jan Wegener

Program Manager Europe, NOW GmbH
Towards sustainable transport in Germany

Bernhard Kvaal
Bernhard Kvaal

Utviklingssjef, TrønderEnergi

Vegard Frihammer
Vegard Frihammer

Green Executive Officer & Founder, Greenstat

Steinar Eikaas
Steinar Eikaas

Head of Low Carbon Solutions and New Energy Solutions, Statoil
Statoil – Strategic fit of Hydrogen

Jørn Helge Dahl
Jørn Helge Dahl

Salgs- og markedsdirektør, Hexagon

Jon André Løkke
Jon André Løkke

CEO, NEL ASA

Elisabeth Kjerstad Bøe
Elisabeth Kjerstad Bøe

Prosjektleiar Hydrogen, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Liv-Elisif Kalland
Liv-Elisif Kalland

Rådgiver, ZERO

11:00 - 12:30
A renewable ferrytale – How Norwegian fjords can change the course of the maritime industry

Norge leder an i verden med elektrifisering av fergebransjen. Ferjebransjen leder ann i utviklingen for nullutslippsløsninger for hele maritim sektor, og Norge leder an i verden på dette. ca 50 nye batteriferger har vunnet anbud og skal bygges og i drift før 2020. Denne gode utviklingen er drevet fram av kombinasjonen av gode politiske vedtak og en bransje av rederier og leverandørindustri som er framtidsrettet i å utvikle og ta i bruk nye utslippsfri løsninger. Dette gir både store utslippsreduksjoner og nye grønne arbeidsplasser i Norge. Verdens første utslippsfri autonome konteinerskip skal nå bygges og settes i drift i Norge i 2018.

INNLEDERE
Birgit M. Liodden
Birgit M. Liodden

Direktør, Nor-Shipping

Bjørn Haugland
Bjørn Haugland

Chief Sustainability Officer, DNVGL

Brent Perry
Brent Perry

CEO, PBES

Tomas H. Tronstad
Tomas H. Tronstad

Managing Director, Hyon AS

Erik Iansen
Erik Iansen

CEO, Selfa

 

Helge Otto Mathisen
Helge Otto Mathisen

Konserndirektør kommunikasjon og Samfunnskontakt, Colorline

Marius Gjerset
Marius Gjerset

Teknologiansvarlig, ZERO

12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
13:15 - 14:45
Grønt lederskap – klimakommunikasjon

Selv om de fleste ønsker å bidra til utslippskutt og grønn omstilling, vet vi at det går for tregt, både politisk, i næringslivet og blant folk flest. Hvorfor er det så vanskelig å skru opp tempoet i klimaarbeidet? Og hvorfor vekker klimasaken fremdeles så mye konflikt, både i politikken, rundt lunsjbordet og på styrerommene? I denne sesjonen tar vi et dypdykk i klimakommunikasjon. Hva kan vi lære av fortidens feil, og hvordan skal vi snakke om klima på en måte som gjør at vi får folk med oss og ikke mot oss?

INNLEDERE
Per Espen Stoknes
Per Espen Stoknes

Klimapsykolog og førstelektor ved handelshøyskolen BI

Merete Agerbak Jensen
Merete Agerbak Jensen

Kommunikasjonssjef i Klimaetaten, Oslo kommune

Monica Araya
Monica Araya

Climate Change Advocate, author and TED speaker

Jon Evang
Jon Evang

Kommunikasjonssjef, ZERO

Petter Gulli
Petter Gulli

Foredragsholder og kreativ partner i PR-byrået Good Morning

Marit Vea
Marit Vea

Rådgiver, ZERO

13:15 - 14:45
Lokale klimatiltak for global endring

Det er på lokalt plan at mye av spydspissarbeidet for det gode, utslippsfrie livet foregår. ZERO gir talerstolen til kommuner og fylkeskommuner som har gjennomført spennende og effektive klimaprosjekter. I denne sesjonen møter du pionerer og eksperter på ulike klimatiltak, finansieringsmuligheter og gjennomføring. Bli inspirert og bring med deg en skikkelig klima-verktøykasse hjem!

INNLEDERE
Jenny Skagestad
Jenny Skagestad

Rådgiver, ZERO
Legger fram et nytt ZERO-notat med et knippe inspirerende, urbane klimatiltak fra byer rundt i verden som norske kommuner kan lære av.

Raymond Johansen
Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo
Forteller hvordan hovedstaden har tenkt helt nytt: Klimabudsjett, fossilfri anleggsplass og karbonfangstprosjektet på Klemetsrud.

Cecilie Agnalt
Cecilie Agnalt

Nestleder i transportkomiteen i Østfold fylkesting
Forteller om Østfolds utlånspark for fossilfrie anleggsmaskiner som kommuner i seks fylker kan teste før storstilt innfasing.

Tore Johan Øvstebø
Tore Johan Øvstebø

Varaordførar i Ålesund og leiar i representantskapet
Forteller om hvordan Sandøy og ÅRIM har bestilt avfallsdunker i fornybar plast og dermed bidratt til å utvikle markedet for et klimavennlig materiale.

Christian Thorsen Egeberg
Christian Thorsen Egeberg

Eiendomssjef, Vestfold fylkeskommune
Snakker om nye Horten videregående skole som bygges som plusshus, i massivtre og med fossilfri anleggsplass.

Kirvil Stoltenberg
Kirvil Stoltenberg

Prosjektleder for Klimasats i Miljødirektoratet
Viser bredden i lokale klimatiltak som Klimasats har utløst hittil, og forteller hvordan kommuner kan få økonomisk støtte og rådgiving til klimaomstillingen framover.

Kristine Falkgård
Kristine Falkgård

Administrerende direktør i Kommunalbanken
Snakker om hvordan deres grønne lån med bedre rente kan utløse enda mer ambisiøse klimaprosjekter i kommuner og fylker.

13:15 - 14:45
Veikart for tungtransport 2030

Det trengs kraftige virkemidler for å få til utslippskutt som monner i tungtransporten i Norge. Fram mot 2030 trengs det en storstilt satsning på både biodrivstoff, batteri og hydrogen for tungtransport. Vi undersøker: Hvor er virkemidlene for en storstilt overgang til fornybar tungtransport som tar oss i mål til minst 50% klimagassreduksjoner innen 2030? Hva slags satsninger må til innenfor el, hydrogen og bio i tungtransporten for å nå egne klimamål? Hva er egentlig potensialet i et 10-årsperspektiv for de ulike teknologiene?

INNLEDERE
Trevor Milton
Trevor Milton

CEO, Nikola Motor Company

Javier Contijoch
Javier Contijoch

Director Industrial Vehicles Europe, BYD

Christoffer H Noreng
Christoffer H. Noreng

Seniorkonsulent, Thema Consulting Group

Aniela Gjøs
Aniela Gjøs

Konserndirektør logistikk, Tine

Marius Råstad
Marius Råstad

Logistikksjef, ASKO

Torfinn Belbo
Torfinn Belbo

Rådgiver, ZERO

13:15 - 14:45
Scenarier for et grønt industrieventyr

Industrisektoren står for nesten en femtedel av de globale utslippene. Prosessindustrien har utviklet et veikart som viser hvordan industrien i Norge kan kutte alle utslipp fram til 2050, og det er behov for virkemidler som følger opp dette. Det må gjøres veivalg i utformingen av virkemidler til grønn industri, og det er flere veier til mål. Hvilke scenarier finnes det for utformingen av virkemidler for grønn industri framover, og hva skjer med norsk fullskala karbonfangst og -lagring?

Et stykke i tre akter

  • Hvordan legge til rette for en grønn industri – scenarier og rollespill  (Lund, Lier Hansen og Brevik)
  • Industriens rolle for klimakutt internasjonalt (Peters)
  • Virkemidler for realisering av utslippskutt og teknologiløft i  industrien, ZEROs analyse og politikersamtale (Søviknes, Westgaard-Halle, Fylkesnes og Aasland)
INNLEDERE
Kjetil Lund
Kjetil Lund

Direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk, Statkraft

Stein Lier Hansen
Stein Lier Hansen

Administrerende direktør, Norsk Industri

Per Brevik
Per Brevik

Bærekraftsdirektør, HeidelbergCement

Glen Peters
Glen Peters

Research Director, CICERO

Terje Søviknes
Terje Søviknes

Olje- og energiminister, Frp

Terje Aasland
Terje Aasland

Stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen, Arbeiderpartiet

Lene Westgaard-Halle
Lene Westgaard-Halle

Stortingsrepresentant, Høyre

Anne Marit Melbye
Anne Marit Melbye

Rådgiver, ZERO

14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Grønn vekst gjennom nye allianser

Gjennom to dager på Zerokonferansen har vi blitt inspirert til action for det grønne skiftet. Men hvordan kan vi utvide handlingsrommet og skape kvantesprang i den grønne omstillingen? I avslutningssesjonen viser vi hva som skal til for at nye allianser kan løse floker, snu spillet på hodet og kickstarte grønn vekst.

15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Grønn vekst gjennom nye allianser

Gjennom to dager på Zerokonferansen har vi blitt inspirert til action for det grønne skiftet. Men hvordan kan vi utvide handlingsrommet og skape kvantesprang i den grønne omstillingen? I avslutningssesjonen viser vi hva som skal til for at nye allianser kan løse floker, snu spillet på hodet og kickstarte grønn vekst.

15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Grønn vekst gjennom nye allianser

Gjennom to dager på Zerokonferansen har vi blitt inspirert til action for det grønne skiftet. Men hvordan kan vi utvide handlingsrommet og skape kvantesprang i den grønne omstillingen? I avslutningssesjonen viser vi hva som skal til for at nye allianser kan løse floker, snu spillet på hodet og kickstarte grønn vekst.

15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Grønn vekst gjennom nye allianser

Gjennom to dager på Zerokonferansen har vi blitt inspirert til action for det grønne skiftet. Men hvordan kan vi utvide handlingsrommet og skape kvantesprang i den grønne omstillingen? I avslutningssesjonen viser vi hva som skal til for at nye allianser kan løse floker, snu spillet på hodet og kickstarte grønn vekst.

Select date to see events.