PowerhouseHUB

Foto: Ivar Kvaal: Powerhouse Brattørkaia

Skal vi nå målene i Parisavtalen, må vi tenke nytt om hvordan fremtidens bygg skal se ut.

PowerhouseHUB – opptak fra 12.12

Hvor skal fremtiden bo? 10 år med Powerhouse

Energifleksible nabolag og byer

Materialenes revolusjon

På Zerokonferansen i 2010 ble bransjen utfordret til å bygge
plusshus – bygg som produserer mer energi enn de bruker til drift og produksjon av materialer. Powerhouse-samarbeidet tok fatt på utfordringen, og i 2019 lanserte de verdens nordligste plusshus. Powerhouse Brattørkaia produserer så mye som 500 000 kWh fornybar energi hvert år – dobbelt så mye som bygningen selv bruker til oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning.

Gjennom 10 år med innovasjon og ledermot har Powerhouse-samarbeidet designet, utviklet og realisert fremtidens bygg. 

-Ideer og skisser er flott, men det er størst kraft i det mennesket kan se og ta på – derfor er det viktig med pilotbygg som viser kommersielle klimakonsepter, som gir bransjen og samfunnet motivasjon og retning, sier daglig leder i Powerhouse, Rune Stene.

På PowerhouseHUBen skal vi se 10 år fremover, og diskutere fremtidens klimaløsninger, som vi sikrer og bygger i henhold til Parisavtalens krav.

PowerhouseHUBen arrangeres i samarbeid med TrønderEnergiProgram på PowerhouseHUBen:

Filtrer på: