Vidar Helgesen

Spesialrepresentant Ocean Panel og leder for Klimaomstillingsutvalget

Vidar Helgesen er en norsk diplomat og politiker (H). Fra 2015-2018 var han klima- og miljøminister i Solbergs regjering, og i 2018 ble han utpekt som spesialrepresentant for det Internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Tidligere har han vært både statsråd med ansvar for EØS-saker og Norges forhold til EU, spesialrådgiver i det internasjonale Røde Kors i Genève, og statssekretær i Utenriksdepartementet. Nylig ledet han sammen med Kristin Halvorsen Klimaomstillingsutvalget, som la frem sin rapport i september. Fra januar 2021 tar Helgesen over som direktør i Nobelstiftelsen i Stockholm.

Relaterte arrangement