Tone Svendsen Endal

Rågiver, energisystemer i ZERO

Tone Svendsen Endal er rådgiver i ZERO, og jobber med prosjektet «Systemsmart energibruk». Tidligere har hun vært fag- og arrangementsansvarlig i Skift-sekretariatet. Hun har en mastergrad fra NMBU i internasjonale miljøstudier og skrev masteroppgave om et grønt skatteskifte.

Du ser Svendsen Endal på scenen under sesjonen «kraftkortslutning for det grønne skiftet?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement