Tone Svendsen Endal

Rådgiver, energi i ZERO

Tone Svendsen Endal er rådgiver i Energi i ZERO, og jobber med prosjektet «Systemsmart energibruk». Tidligere har hun vært fag- og arrangementsansvarlig i Skift-sekretariatet. Hun har en mastergrad fra NMBU i internasjonale miljøstudier og skrev masteroppgave om et grønt skatteskifte.

Du ser Tone Svendsen Endal på scenen under sesjonen «fra barrierer til prakis – hvordan tilrettelegge for systemsmart energibruk?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement