Sindre Østby Stub

Rådgiver, hydrogen og materialer i ZERO

Sindre Østby Stub jobber med løsninger for utslippsfrie materialer. Han jobber med områdene bygg- og materialer, plast, karbonfangst (CCS), hydrogen og industri. Sindre har doktorgrad i materialkjemi fra Universitetet i Oslo der han forsket på nye materialer til brensels- og elektrolyseceller. Ved siden av doktorgraden har han en bachelor i samfunnsøkonomi fra UiO. Han har lang fartstid fra miljøbevegelsen, hvor han jobbet tre år i Bellona og var daglig leder i Natur og Ungdom.

Du ser Østby Stub under sesjonen «slik kan vi betale CO2-gjelda: finansiering av negative utslipp». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement