Sally Weaver

Koordinator, Finlands Klimapanel

Sally Weaver er koordinator for Finlands Klimapanel, og står blant annet bak panelets utregninger av når Finland må nå netto null og netto negativ. Hun er utdannet klimaøkonom ved universitetet i Helsinki og har bakgrunn fra blant annet Finlands klimainstitutt og Helsinki Think Company.

Du ser Sally Weaver snakke om CO2-fjerning i sesjonen “CO2-fjerning – nødløsningen klimaet trenger”

For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement