Rolf Jarle Aaberg

CEO, Treklyngen

Daglig leder i Treklyngen industripark, Hønefoss. Industriområdet der Follum papirfabrikk var i drift fram til 2012, og som no blir tilrettelagt for ny industri, m.a. biodrivstoff, biokull og andre fornybar energibaserte prosesser. Vertskapsattraktivitet er dermed ein hovudaktivitet i Rolfs daglege arbeid.

Tidlegare har Rolf jobba med innovasjon, teknologiutvikling og solenergi i forskjellige selskap, m.a. i Statkraft

M.a. har Aaberg jobba med etablering av solkraftverk i Italia og andre land, og erfart kor viktig det er med «vertskapsattraktivitet» for etablering av ny industriell verksamheit.

Relaterte arrangement