Ragnhild Børke

Seniorrådgiver i CICERO

Ragnhild Børke er seniorrådgiver i CICERO, og jobber med blant annet tiltak og virkemidler for utslippsreduksjoner og måling og verifisering av klimagassutslipp. Hun har tidligere arbeidet i Klima- og miljødepartementet og EU-kommisjonen, og har derfor lang erfaring med klimapolitikk både i Norge og Europa. Børke har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og en mastergrad i industriell økologi fra NTNU i Trondheim. 

Du ser Børke på scenen under sesjonen “Lokale grep for grenseløse utslipp”.

For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement