Peik Næsje

Direktør for bærekraft, HMS og kvalitet i Glava

Peik Næsje er bærekraftdirektør i Glava. Næsje har tidligere hatt flere lederstillinger i Glava, hvor han har jobbet i tolv år.

Du ser Næsje digitalt på scenen under sesjonen «kraftkortslutning for det grønne skiftet?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement