Øyvind Leistad

Markedsdirektør i ENOVA

Øyvind Leistad er markedsdirektør i ENOVA, og har nærmere tjue års erfaring innen energi og klima med vekt på politikk, forvaltning, finansiering og investering.  Øyvind er i dag ansvarlig for utviklingen av virkemidler og ulike finansieringsordninger for energi- og klimainvesteringer i Enova SF.  Han har deltatt i, og fulgt utviklingen av norsk og internasjonal energi- og klimapolitikk i en tjueårsperiode.

Du ser Leistad på scenen under sesjonen «kraftkortslutning for det grønne skiftet?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement